Edicions pròpies

Propostes Municipals ANEGx 2015: Un recull de propostes destinades a partits polítics i a la societat en general en relació al canvi de model que volem, basat en valors ambientals.