Necròfags

Un projecte per aprendre, educar i donar suport aquest grup daus a la comarca de la Garrotxa.