Aus aquàtiques

foto cens_participació

Les aus aquàtiques són un centre d’interès de l’ANEGx des dels seus inicis a la dècada del 1970, donat que estan relacionades amb uns ecosistemes molt sovint afectats per pertorbacions antropogèniques, i en alguns casos en perill d’extinció: els ecosistemes aquàtics continentals. Els organismes que viuen en aquests ecosistemes, en aquest cas algunes espècies d’aus, són indicadors de la seva salut i per tant el seu coneixement aporta informació valuosa per poder detectar canvis. Els darrers anys, les activitats que organitzem a l’entorn d’aquest grup ornitofaunístic s’emmarquen dins el projecte “Seguiment i estudi de les aus aquàtiques a la comarca de La Garrotxa”, que té el suport del SIGMA des de l’any 2006. Així, l’estudi de les aus aquàtiques s’ha consolidat com una de les activitats estables i participatives de l’ANEGx, que serveixen tant per la contribució naturalística-científica, com per la sensibilització o educació ambiental. L’any 2006, es van aprofitar els controls periòdics de detecció de la malaltia “grip aviar” a les zones humides de la comarca per tal de censar les aus aquàtiques d’una manera estandarditzada. Amb el pas del temps s’ha acumulat informació sobre les espècies, la distribució o la dinàmica poblacional de les aus aquàtiques a la comarca de La Garrotxa i, sobretot, s’ha consolidat el cens d’aus aquàtiques hivernants, esdevenint un treball de camp potent, on hi participen nombrosos/es naturalistes de la comarca. Les dades d’aquest cens, que es duu a terme entre el 10 i 20 de gener, serveix a més per col·laborar amb els censos d’aus aquàtiques que també es realitzen a escala regional i internacional en aquestes dates.

Responsables del projecte:

Grup de Treball de Zones Humides de l’ANEGx

Contacte: Joan Naspleda <naspleda@gmail.com>

Documents generats:

Informes anuals

1- Informe aquàtiques ANEGx 2008

2- Informe aquàtiques ANEGx 2009

3- Informe aquàtiques ANEGx 2010

4- Informe aquàtiques ANEGx 2011

5- Informe aquàtiques ANEGx 2012

6- Informe aquàtiques ANEGx 2013

7- Informe aquàtiques ANEGx 2014

8- Informe aquàtiques ANEGx 2015

9.1- Informe aquàtiques ANEGx 2016

9.2- Informe merla d’aigua  ANEGx 2016

10.1 Informe aquàtiques ANEGx 2017

10.2 Informe merla d’aigua ANEGx 2017

10.3 Informe can Ramonich ANEGx 2017

11- Informe aquàtiques ANEGx 2018

12- Informe zones humides ANEGx 2019

12.1- Informe disseny monitoratge ANEGx 2019

13- Informe zones humides ANEGx 2020

14- Informe zones humides ANEGx 2021

Articles divulgatius

Bernats, Martinets i Agrons_Octubre 2013

Ànecs, Cabussons i Ràl·lids_Novembre 2013

Corbs marins, Cigonyes i Gavians_Desembre 2013

Fredelugues, Corriols i Territs_Gener 2014

Articles científics

Naspleda (2012)

Naspleda i altres (2021) en revisió

Presentacions

Presentació Jornada ICHN Garrotxa 2012