Naturalisme

La coneixença del medi natural és fonamental perquè les activitats ecologistes estiguin fonamentades. En el naturalisme eduquem a la població, petits i grans, estudiem la fauna i la flora, i donem suport i col·laborem amb persones i entitats que treballen per augmentar i divulgar el coneixement dels éssers vius i els ecosistemes de la comarca.

CRANCS DE RIU

AUS AQUÀTIQUES

NECRÒFAGS

BOSCOS