ENLLAÇOS

ARTIGA COOP. L’Artiga Coop SCCL és una cooperativa de consumidores i usuàries sense ànim de lucre. Una eina de transformació social amb activitat econòmica pròpia, vol ser un gran espai de consum agroecològic i solidari a la Garrotxa, que faciliti l’accés a productes sans, ecològics i de proximitat a un preu just, contribuint a fer créixer els projectes agroecològics de producció i elaboració de la nostra comarca. https://www.artigacoop.org

ASSOCIACIÓ FLORA CATALANA. Flora Catalana és una associació, sense ànim de lucre, que organitza el treball voluntari de persones que estimen la natura, amb la finalitat de recollir informació, tant de caire botànic com etnobotànic, relacionada amb la flora de Catalunya i la cultura que, històricament, s’ha desenvolupat al seu voltant. http://www.floracatalana.cat

ASSOCIACIÓ PEDRA TOSCA. Persones que treballaven en el Parc de Pedra Tosca i altres que s’hi van implicant, donen continuïtat al projecte de l’Associació Pedra Tosca, amb dos grups de treball: Les Àvies Remeieres i el Grup de Pedra Seca. http://associaciopedratosca.cat

CAN TRONA. Centre cultural i de la Natura de la Vall d’en Bas. https://www.facebook.com/CanTronaCCN/

ECOXARXA GARROTXA. Comunitat d’intercanvi de bens i serveis formada per gent de la Garrotxa i rodalies, que participem en la transformació social, aportant a la societat un espai econòmic autònom, basat en les persones i la confiança. http://ecoxarxagarrotxa.blogspot.com

FABERLLULL. Xarxa de residències d’arts, ciències i humanitats amb seus a Olot (Catalunya) i a La Massana (Andorra), gestionada per l’Institut Ramon Llull en col·laboració amb l’Ajuntament d’Olot i el Govern d’Andorra. https://faberllull.cat/ca/

FEM GARROTXA?. Fem Garrotxa és el nom que s’ha donat al Procés Participatiu per a la creació del PLA ESTRATÈGIC DE LA GARROTXA 2020-2030. Un veritable procés participatiu que ens permetrà avançar en la definició d’una planificació estratègica cap a una Garrotxa resilient. https://www.garrotxaresilient.cat

GALANTHUS. Entitat dedicada a l’estudi i a la divulgació del Medi Ambient. http://www.galanthusnatura.com

GEA – ANEGx. Els Naturalistes de La Garrotxa realitzem activitats d’Educació Ambiental a les escoles des de l’any 1985. El nostre projecte educatiu es basa en el contacte directe dels nens i joves  amb la natura, en l’ànim de despertar la seva sensibilitat, de potenciar el vincle que ens hi uneix i de comprendre-la d’una manera més profunda. Sentir, conèixer i estimar la natura. https://educanatusgarrotxa.wordpress.com

INSTITUCIÓ CATALANA d’HISTÒRIA NATURAL (ICHN). És una entitat científica, sense ànim de lucre, que pretèn ser un punt de trobada del naturalistes, professionals o afeccionats, vinculats a la Garrotxa, promoure la recerca científica, l’educació ambiental, la difusió i el coneixement del patrimoni natural, participar en la conservació, protecció, restauració del patrimoni natural i cultural. https://ichn-garrotxa.espais.iec.cat

NÚRIA SOCIAL. Gestió associativa, esperit social 100%. Som un equip de gent que fa anys que treballem per construïr un altre món. El Núria ens permet il·lusionar-nos per crear un centre d’operacions que vehiculi tot aquest esperit social de transformació. http://nuriasocial.org

OLOT ES MOU. Mobilitat saludable, segura i sostenible per Olot. https://olotesmou.cat/

OLOT PEDALA. Sempre ens estem movent, i la manera en què ho fem afecta la nostra salut i la qualitat de vida de la nostra ciutat. A Olot hem decidit fer un pas endavant cap a una ciutat més confortable i sostenible on anar a peu o en bicicleta sigui més fàcil i estigui a l’abast de tothom. https://pedala.olot.cat

OXYGASTRA. Grup d’estudi dels odonats de Catalunya amb la finalitat d’estudiar i difondre el coneixement i la conservació dels odonats, popularment coneguts com a libèl·lules, espiadimonis o cavallets del diable. http://www.oxygastra.org/p/presentacio.html

SILENE. Associació sense ànim de lucre, establerta a Catalunya, dedicada a estudiar, difondre i promoure el patrimoni espiritual i cultural immaterial de la Natura i els seus valors inherents, envers la seva conservació, especialment en espais naturals protegits. https://www.silene.ong

PROJECTE SIMBIOSI. https://www.boscosmadurs.com/projecte-simbiosi

SOCIETAT CATALANA d’HERPETOLOGIA. Entitat sense afany de lucre dedicada a l’estudi, divulgació i conservació dels amfibis i rèptils, així com també dels seus hàbitats. https://soccatherp.org

SOM MOBILITAT. SCCL es constitueix com a una Societat Cooperativa de Consumidors i Usuaris, sense ànim de lucre, subjecta als principis i disposicions la Llei 12/2015 de 9 de juliol, de Cooperatives de Catalunya. L’objecte de Som Mobilitat és impulsar totes aquelles accions o projectes que contribueixin a que tots els desplaçaments dels seus socis siguin més sostenibles i contaminin menys el medi ambient, reduint el número de vehicles acumulats a les nostres ciutats. www.sommobilitat.coop

SOSTENIBLE. Revista de la xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat. www.sostenible.cat

ULTRA CLEAN MARATHON. La cursa Sostenible i Solidària amb la Natura. http://ultracleanmarathon.cat/ca/

XARXA PEA A LA CONSERVACIÓ DE LA NATURA (XCN). Entitat sense ànim de lucre de 2n nivell declarada d’utilitat pública. Està formada per associacions, fundacions, administracions públiques, empreses, universitats i centres de recerca. https://xcn.cat